Dekretu Biskupa Włocławskiego

Dekretu Biskupa Włocławskiego udzielającego dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy św. oraz wprowadzającego inne zarządzenia z tym związane.

więcej
BeeCode 2019