Dyspensa udzielona przez Biskupa Włocławskiego

Dekret Księdza Biskupa Ordynariusza
Biskup Włocławski Wiesław Mering wydał dekret, w którym udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszach Świętych do 29 marca br. Dyspensa dotyczy osób w podeszłym wieku, chorych, mających objawy infekcji, dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych, które sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę oraz wszystkich, którzy czują się zagrożeni zarażeniem koronawirusem.

Jednocześnie Pasterz diecezji podkreślił, że dyspensa nie jest równoznaczna z zakazem uczestnictwa we Mszach świętych w kościołach. Ponadto osoby, które skorzystają z niej, zostały zobowiązane do uczestnictwa w tym czasie we Mszach świętych za pośrednictwem środków społecznego przekazu oraz przyjęcia Komunii świętej duchowej. Biskup zachęcił tez wszystkich do pogłębionej modlitwy osobistej i rodzinnej.

Oto treść dyspensy:

DEKRET

Działając w oparciu o kan. 87 §1; kan. 1245 i kan. 1248 §2 KPK, mając na uwadze niebezpieczeństwo związane z panującą epidemią koronawirusa, niniejszym udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującej grupie wiernych:
osobom w podeszłym wieku;
osobom z objawami infekcji;
dzieciom i młodzieży szkolnej, a także dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę;
osobom, które czyją strach przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej 15, 22 i 29 marca nie będzie grzechem.

Jednocześnie zobowiązuję w sumieniu osoby korzystające z tej dyspensy do uczestnictwa we Mszy Świętej w domu, transmitowanej za pomocą środków społecznego przekazu i przyjęcia Komunii św. duchowej. Zachęcam także do pogłębionej modlitwy osobistej i rodzinnej.

Udzielona dyspensa nie jest równoznaczna z zakazem uczestnictwa we Mszach Świętych w kościołach.

Informację o dyspensie należy podać wiernym do publicznej wiadomości.

Wszystkich mieszkańców i przebywających na terenie Diecezji Włocławskiej ogarniam modlitwą i z serca błogosławię.

+Wiesław Mering, Biskup Włocławski

Ks. Artur Niemira, Kanclerz Kurii
Włocławek, 13 marca 2020 r. (L.dz. 349/2020)

więcej
BeeCode 2019