Poświęcenie Kaplicy Adoracji

W niedzielę 3 października Biskup Włocławski Krzysztof Wętkowski, podczas Mszy świętej o godzinie 11:00, pobłogosławił różańce dla dzieci przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej oraz poświęcił naszą zawiślańską kaplice adoracji Najświętszego Sakramentu. Kaplica jest więc już nie tylko miejscem adoracji, ale także sprawowania codziennej Eucharystii. 

Św. Jan Paweł II w encyklice poświęconej Eucharystii napisał: „Wśród różnych praktyk pobożnych adoracja Jezusa sakramentalnego jest pierwsza po sakramentach, najbardziej miła Bogu i najbardziej pożyteczna dla nas”. Eucharystia jest nieocenionym skarbem: nie tylko jej sprawowanie, lecz także jej adoracja poza Mszą św. pozwala zaczerpnąć z samego źródła łaski” (Ecclesia de Eucharistia, 25).

W kaplicy On – Żywy Bóg czeka i będzie czekał każdego dnia by pozwalać nam, jak pisał święty papież, „zaczerpnąć z samego źródła łaski” i niech nigdy nie czeka na to zbyt długo. 

(Fot. Ład Boży)

      

  

 

więcej
BeeCode 2019