PROJEKT UKOŃCZONY

“Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego z modernizacją systemów grzewczych oraz budowa generatora PV”

Projekt: “Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego
z modernizacją systemów grzewczych oraz budowa generatora PV”
–  o wartości: 1.826.171,60 PLN został zrealizowany w roku 2019
przy wsparciu finansowym WFOSiGW w Toruniu

więcej
BeeCode 2019