ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE w naszej świątyni

Zapraszamy do udziału w Świętym Triduum Paschalnym

WIELKI CZWARTEK
Wieczorem rozpoczyna się uroczysta Msza Wieczerzy Pańskiej, która stanowi zarazem początek Świętego Triduum Paschalnego. Jest ona sprawowana na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Chrystus ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina Swoje Ciało i Swoją Krew, a następnie dał Apostołom do spożycia oraz nakazał im, by czynili to na Jego pamiątkę. Podczas tego wydarzenia, Jezus Chrystus ustanowił dwa sakramenty święte: Kapłaństwo i Eucharystię.

Masz Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18:00. Na zakończenie Mszy Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, tzw. „Ciemnicy”. Adoracja Pana Jezusa w „Ciemnicy” potrwa do godziny 21:00.

WIELKI PIĄTEK
Dzień męki i śmierci Chrystusa. Tego dnia nigdy się nie odprawia Mszy świętych. Jest to dzień powagi, skupienia i postu, w którym szczególnie czci się drzewo krzyża. Centrum tego dnia jest Liturgia Męki Pańskiej. Ołtarz jest tego dnia obnażony: bez krzyża, kwiatów, świeczników i obrusów.

Liturgia Męki Pańskiej o godzinie 18:00. Tego dnia w całym Kościele będą zbierane ofiary na potrzeby Kościoła w Ziemi Świętej. Na zakończenie liturgii przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Adoracja Jezusa Eucharystycznego do godziny 21:00. W tym dniu obowiązuje post ścisły.

WIELKA SOBOTA
Kościół trwa przy Grobie Pańskim rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa. Formalnie Wielka Sobota posiada tylko teksty Liturgii Godzin, nie ma natomiast formularza Mszy Świętej, a Liturgia Wigilii Paschalnej należy już do Niedzieli Zmartwychwstania. Tego dnia ścisły święty post paschalny już tak nie obowiązuje jak dawniej, to nadal jest zalecany do Wigilii Paschalnej.

Od godziny 9:00 – co godzinę – do godziny 14:00 błogosławieństwo pokarmów, które odbywać się będzie w tym roku przed kościołem. Ofiary zbierane przy tej okazji, zostaną przeznaczone na inwestycje w naszym kościele. Jeśli ktoś nie będzie chciał skorzystać z poświęcenia pokarmów przed kościołem, przed śniadaniem niedzielnym błogosławieństwo wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba, korzystając z modlitwy, która podana jest na naszej parafialnej strony internetowej (TUTAJ). 

W Wielką Sobotę adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim od godziny 9:00 do 18:00.

Liturgia Wigilii Paschalnej o godzinie 20:00 –  jest to najważniejsza celebracja w całym Roku Liturgicznym. Liturgię rozpoczniemy wewnątrz kościoła. Przynosimy ze sobą świece. 

NIEDZIELA ZAMRTYWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
W Niedziele Wielkanocną Msza rezurekcyjna, bez procesji o godzinę 6:00. Pozostałe Msze Święte w tym dniu o godzinę 11:00 i 18:00. 

 

więcej
BeeCode 2019