Zniesienie dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

Dekret Biskupa Włocławskiego znoszący z dniem 20 czerwca dyspensę od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.

Koronawirus – zniesienie dyspensy

więcej
BeeCode 2019