Chrzty

Chrzty w naszej parafii odbywają się w każdą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11:00

Do chrztu zgłaszają rodzice dziecka.

Wymagane dokumenty do przyjęcia chrztu św.:

 • Akt urodzenia dziecka – do wglądu w oryginale;
 • Dane rodziców – imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, informacja o wyznaniu rodziców oraz przynależności sui iuris oraz  informacja o małżeństwie rodziców;
 • Dane o rodzicach chrzestnych – imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, informacja o wyznaniu rodziców chrzestnych oraz przynależności do danego Kościoła sui iuris oraz informacja o małżeństwie rodziców; Kto może być chrzestnym? TUTAJ
 • Zaświadczenia od chrzestnych (z parafii miejsca zamieszkania) stwierdzające, że mogą być dopuszczeni do tej funkcji;
 • Od osób spoza naszej parafii wymagana jest zgoda od ks. Proboszcza z parafii zamieszkania.

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
 • Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić
 • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej
  Nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest (KPK kan. 874 §1).
 • Świadkiem chrztu może zostać osoba ochrzczona w kościele, który nie posiada pełnej jedności z kościołem katolicki.

Powyższe dokumenty należy złożyć w kancelarii parafialnej przed datą chrztu.

BeeCode 2019