Małżeństwo

Na sześć miesięcy o zamiarze zawarcia sakramentu małżeństwa należy powiadomić urząd parafialny.

Narzeczeni są zobowiązani stawić się z dokumentami na trzy miesiące przed planowanym ślubem w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego w celu wygłoszenia zapowiedzi i ustalenia terminu na spisanie protokołu małżeńskiego i wygłoszenia zapowiedzi .

Wymagane dokumenty do zawarcia Sakramentu małżeństwa:

  • Dowody osobiste narzeczonych w celu wygłoszenia zapowiedzi przedślubnych;
  • Świadectwo chrztu z zaznaczeniem „do ślubu kościelnego” (ważne 6 miesiące);
  • Świadectwo bierzmowania;
  • Ostatnie świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej;
  • Zaświadczenie z kursu przedmałżeńskiego (10 katechez) – TUTAJ; Kontakt – TUTAJ;
  • Zaświadczenie o odbytych naukach przedmałżeńskich w poradni rodzinnej (3 spotkania) – TUTAJ; Kontakt – TUTAJ;
  • Jeśli ślub jest konkordatowy, zaświadczenie z USC (ważne 6 miesięcy);
  • Jeżeli jest zawarty związek cywilny to zaświadczenie z USC – akt małżeństwa;
  • Jeśli obydwoje narzeczeni pochodzą z innej parafii – substytucję od proboszcza parafii zamieszkania.
BeeCode 2019