Duszpasterze

Księża pracujący w parafii:

Ks. kan. Marcin Idzikowski – proboszcz (tel. 693827451; mail: idzikowski_m@wp.pl)

Ks. Piotr Sowała – wikariusz

BeeCode 2019