Biskup pobłogosławił odnowione wnętrze kościoła

„Rozważamy Boże Twoją łaskawość we wnętrzu Twojej świątyni. Jak imię Twe, Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi” (Ps 48).

W niedziel (21 stycznia), Biskup Ordynariusz pobłogosławił odnowione wnętrze naszej świątyni.

Podczas Mszy świętej, podziękowaliśmy Bogu, że po kilku miesiącach prac, wnętrze naszej zawiślańskiej świątyni zostało odnowione. Była to dobra okazja by Mu za to podziękować i wdzięcznie dostrzec, tych którzy czynnie uczestniczyli w błogosławionym dziś dziele.

Dziękujemy Pani Monice Frątczak-Rodak wraz z mężem Sylwestrem, Artystom z łódzkiej pracowni, za projekt wystroju głównej ściany ołtarzowej i wykonanie w autorskiej technice postaci Archaniołów. 

Firmie „MS-Bud” Pana Mirosława Szklarczyka bardzo dziękujemy za prace budowlane przy przygotowaniu ściany ołtarzowej oraz za malowanie kościoła, który, jak widać, bardzo jaśnieje.  

Wdzięczni jesteśmy za zaprojektowanie oświetlenia nowej scenerii Panu Maciejowi Zielińskiemu oraz Przedsiębiorstwu handlowo-usługowemu ELMAR z panem Marcinem Wnukiewiczem za wykonanie prac elektrycznych związanych z realizacją oświetlenia. 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, bez których ofiarności, nie byłoby możliwe finansowanie tego dzieła. Dziękujemy również nie mniej gorąco duchowym darczyńcom, którzy modlitwą, ofiarowanym cierpieniem i trudem, wspierali nasze inicjatywy. Niech sam Dawca łask wszelkich hojnie Was nagrodzi.

I na koniec, dziękujemy wszystkim naszym Drogim Parafianom, którzy tworzą wspólnotę, która na codzień będzie korzystała z daru odnowionej świątyni. Za nieustanne wsparcie i każdą okazałą pomoc.

fot. ks. Julian Głowacki

 

więcej
BeeCode 2019