ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH

Ukończyliśmy projekt
“Zagospodarowanie terenów zielonych przy parafii NMP Królowej Polski we Włocławku”
–  o wartości: 5.634,00PLN, który został zrealizowany w roku 2019
przy wsparciu finansowym WFOŚiGW w Toruniu

W ramach umowy nr DW19067/OP-zz z dnia 12.09.2019 r. planowany efekt rzeczowy i koszty jego osiągnięcia w zł brutto określa poniższa tabela:

Lp. Zakres rzeczowy  Jednostka(szt.)  Koszt całkowity(zł) Kwota dofinansowania(zł)  Udział własny(zł)
1.    bukszpan                        290                    2291,00                        1832,80                            458,20
2.    jałowiec chiński               26                      988,00                           790,40                             197,60
3.    berberys thunbergia       80                      960,00                           768,00                             192,60
4.    rozchodnik okazały         70                      315,00                            252,00                             63,00
5.    jałowiec płożący              50                      800,00                           640,00                            160,00
6.    świerk kłujący                   1                        280,00                           224,00                            56,00
        OGÓŁEM                                                5634,00                       4507,20                           1126,80

więcej
BeeCode 2019